Poradnik pogrzebowy

Najważniejszym dokumentem, który należy uzyskać po śmierci bliskiej osoby, jest KARTA ZGONU.

KARTA ZGONU umożliwia dopełnienie niezbędnych formalności
związanych z organizacją pogrzebu.

Kiedy zgon nastąpił w domu

1. Należy niezwłocznie wezwać lekarza z właściwej przychodni rejonowej. Jeżeli śmierć nastąpiła w nocy bądź w dni wolne, należy poinformować lekarza z Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL), dzwoniąc po numer 999 lub 112. Lekarz, który został wezwany na miejsce – po stwierdzeniu zgonu – wystawi KARTĘ ZGONU lub KARTĘ INFORMACYJNĄ ZGONU. W przypadku uzyskania jedynie karty informacyjnej – co, niestety, czasami się zdarza – należy udać się z tym dokumentem do lekarza rodzinnego, który na jego podstawie sporządzi kartę zgonu.

2. Po otrzymaniu KARTY ZGONU należy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym, który dokona przetransportowania ciała osoby zmarłej do chłodni. Uwaga! KARTA ZGONU jest nieodzownym dokumentem przy zlecaniu zakładowi eksportacji ciała osoby zmarłej.

3. KARTA ZGONU jest dokumentem niezbędnym do załatwienia dalszych formalności. Dzięki niej możliwe jest wystawienie AKTU ZGONU w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tam należy udać się w następnej kolejności. Zgon należy zgłosić w USC najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia śmierci, a w przypadku choroby zakaźnej przed upływem 24 godzin. Żeby uzyskać AKT ZGONU, konieczne jest – poza dostarczeniem KARTY ZGONU – również przedłożenie dowodu osobistego osoby zmarłej. AKT ZGONU jest również niezbędny do otrzymania zasiłku pogrzebowego, wypłaty ubezpieczenia na życie czy załatwienia kwestii formalnych związanych z postępowaniem spadkowym. Podkreślamy, że zgon należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce śmierci, a nie miejsce zameldowania lub stałego pobytu osoby zmarłej.

Po wystawieniu KARTY ZGONU przez lekarza mogą Państwo zadzwonić do nas. Dokonamy natychmiastowego przetransportowania ciała osoby zmarłej z domu do chłodni.

Kiedy zgon nastąpił w szpitalu, domu opieki lub hospicjum

1. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu bądź w placówce leczniczo-opiekuńczej (dom opieki, hospicjum), sporządzenie większości niezbędnych dokumentów, w tym KARTY ZGONU oraz KARTY POTWIERDZENIA ODBIORU ZWŁOK, należy do obowiązków placówki. Dokumenty można odebrać w szpitalnym dziale statystyki danej placówki leczniczej lub u lekarza prowadzącego/stwierdzającego zgon.

2. Po ich uzyskaniu można skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który pomoże w dopełnieniu wszelkich, niezbędnych formalności oraz odbierze i przetransportuje ciało osoby zmarłej do chłodni.

3. Po odebraniu dokumentacji należy udać się z KARTĄ ZGONU oraz DOWODEM OSOBISTYM osoby zmarłej do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego ze względu na miejsce śmierci, po AKT ZGONU.

Z naszymi pracownikami mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu: 605 573 035.

Kiedy zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych lub trudnych do ustalenia

1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, iż śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa, samobójstwa lub wypadku, należy w pierwszej kolejności wezwać pogotowie ratunkowe. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza zwykle następuje powiadomienie prokuratora, a ciało osoby zmarłej zostaje przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w celu wykonania odpowiednich ekspertyz (zazwyczaj jest to sekcja zwłok). Organizacją oraz opłaceniem przewozu zajmuje się powiat.

2. Po zakończeniu działań wyjaśniających należy udać się do prokuratury, która zjawiła się na miejscu zgonu, po zezwolenie na odebranie ciała osoby zmarłej z prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej. Następnie trzeba przedstawić dokumenty wystawione przez prokuraturę wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej w Zakładzie Medycyny Sądowej. Wówczas po wykonanej sekcji KARTĘ ZGONU wystawia Zakład Medycyny Sądowej. Jeśli odstąpiono od czynności śledczych (odstąpiono od wykonania autopsji), KARTA ZGONU wystawiana jest przez lekarza rodzinnego na podstawie KARTY INFORMACYJNEJ lub sporządzana jest na miejscu przez lekarza pogotowia ratunkowego (jeżeli zmarły nie miał lekarza rodzinnego).

3. Po uzyskaniu dokumentacji z Zakładu Medycyny Sądowej należy udać się z otrzymaną KARTĄ ZGONU oraz dowodem osobistym osoby zmarłej do Urzędu Stanu Cywilnego po AKT ZGONU.

Kiedy zgon nastąpił poza granicami kraju

W sytuacji, gdy bliska nam osoba zmarła bądź zginęła poza granicami naszego kraju i zapada decyzja o organizacji pogrzebu na terenie Polski – sugerujemy Państwu jak najszybszy kontakt z profesjonalnym zakładem pogrzebowym, świadczącym usługę międzynarodowego transportu osób zmarłych. Doświadczeni pracownicy są w stanie szybko i sprawnie zrealizować poszczególne etapy sprowadzenia ciała bądź prochów osoby zmarłej do kraju – począwszy od wyrobienia niezbędnych dokumentów, aż po sam proces transportu do Polski.

Po otrzymaniu KARTY ZGONU mogą Państwo skontaktować się z nami. Natychmiast zajmiemy się wszelkimi sprawami związanymi z organizacją ceremonii pogrzebowej.

Do zorganizowania uroczystości pogrzebowej potrzebujemy następujących dokumentów:

– statystycznej KARTU ZGONU wystawionej przez lekarza,
– dowodu osobistego osoby zmarłej,
– legitymacji emeryta lub rencisty,
– dowodu osobistego żyjącego współmałżonka osoby zmarłej.

Po uzyskaniu od Państwa wyżej wymienionych dokumentów będziemy mogli dopełnić wszystkich formalności dotyczących organizacji pogrzebu oraz zająć się uzyskaniem środków na sfinansowanie ceremonii pogrzebowej. Dołożymy wszelkich starań, aby uroczystość odbyła się zgodnie z Państwa życzeniami. WAŻNE! Jeżeli życzą sobie Państwo, aby nasz zakład pogrzebowy wystąpił w Urzędzie Stanu Cywilnego po Akt Zgonu, niezbędne będzie sporządzenie przez Państwa pisemnego upoważnienia pracownika naszego zakładu do reprezentowania rodziny osoby zmarłej, na zasadzie pełnomocnictwa.

Przewiń na górę